bilmiş

bilinmiş, tanınmış, bilinen tanınan III, 160

Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini. 2009.

Look at other dictionaries:

  • bilmiş — sf. Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan Birleşik Sözler çokbilmiş …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bilmək — f. 1. Bir şey haqqında məlumatı olmaq, xəbərdar olmaq, vaqif olmaq. Mən bunu çoxdan bilirdim. Bu xüsusda mən heç bir şey bilmirəm. Bilirsənsə, gəl söylə. Mən sənin fikrini bilmək istərdim. – Ey dil, aman dı, sirrini biganə bilməsin. M. Ə. S.. Qoy …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bilmişlik — is., ği Bilmiş olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • satmak — i, ar 1) Bir değer karşılığında bir malı alıcıya vermek Geniş arazisini parselleyip sattı. T. Buğra 2) nsz, mec. Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak Onun yerinde kim olsa bu kadar azamet satardı. P. Safa 3) mec. Bir kimse,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bağışlamaq — f. 1. Bir şeyi qarşılıqsız (əvəzsiz) olaraq başqasına vermək, hədiyyə etmək, peşkəş vermək. Atası öləndən sonra Niftalı ona torpaq da verdi, . . mal qaradan pay ayırıb, bir at da bağışladı. İ. Ş.. // məc. Bəxş etmək, vermək. Elə bil, bağışladın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərdi-dil — bax dərd dil. Qasid gəlcək, dərdi dilin bilmişəm; Möhnətilə didəm yaşın silmişəm. A. P …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eyibsizlik — is. Heç bir eybi, nöqsanı, qüsuru olmama; nöqsansızlıq, qüsursuzluq. <Məşədi İbad:> İndi bilmişəm ki, mənim bir eybim varsa, o da eyibsizliyimdir. Ü. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəaliyyətli — sif. Çalışqan, işcil, fəaliyyət göstərən; aktiv. Mən <Fəxrəddin>, özlərini dəyərli və fəaliyyətli idarəçi və çalışqan göstərə bilmiş Eldəniz xanədanından bir nəfərin hökmdarlığa təyin olunmasını təklif edirəm. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gah-gah — bax gahbagah. Bilmişəm bulmaq vüsalın, leyk bir ümmid ilə; Gahgah öz xatiri naşadımı şad eylərəm. F.. <Dərviş:> Malların gövşəyi, atların nəriltisi, gah gah da itlərin mırıltısı qulağıma gəlirdi. A. D.. Səni bu cür böyüdənin dolanam başına… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • irmaq — is. Çay. Onda ki ağ omuzlara töküldü saçlar; Əsdi yarpaq, coşdu irmaq, güllər oynadı. C. C.. Qatıldım bu yerdə əyləncələrə; Anlamış hər irmaq, bilmiş hər dərə. M. Müş.. Siz hey könlüm kimi coşan irmaqlar; Günahsız göz yaşım sel kimi axar. S. Rüst …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.